Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

20:22
20:22
I look at you and I'm ... I'm home
— hmm
Reposted fromaletodelio aletodelio viaNoemiJustine NoemiJustine
19:52
4300 90ef 500
Reposted fromdusix dusix via100suns 100suns
19:52
0771 30bd 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viarooms rooms
00:30
00:30
8398 31a4 500
Reposted fromaunds aunds viaAmericanlover Americanlover
00:17
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialittlefool littlefool

June 30 2015

23:55
23:47
9199 f734
Reposted fromkaiee kaiee viaunno unno
23:42
1387 28ae
Reposted fromgaf gaf viaopenyoureyesx openyoureyesx
23:32
2515 41e4
Reposted fromosaki osaki
23:32
Poznałam Ciebie, a moje serce przestało się wreszcie chować za mostkiem. Wyrywa się, kiedy Cię widzi, a kiedy Cię nie ma, wierci się niespokojnie. Tylko w obecności Twojego serca się uśmiecha.
— C. Nieszyn Jasińska
Reposted fromosaki osaki
23:32
1307 243f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaosaki osaki
23:32
00:05

June 29 2015

23:11
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viaosaki osaki
23:11
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viaosaki osaki
23:11
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaosaki osaki
23:11
2706 cc08
Reposted fromsadeyes sadeyes viaosaki osaki
23:09
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaosaki osaki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl