Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

18:01
3297 87ac
Reposted fromosaki osaki
18:01
4745 6c64 500
Reposted fromosaki osaki
18:01
Miłość to pomieszanie podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno z tych uczuć, to nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, to nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest już niepotrzebna - trafiłaś do nieba za życia.
— William Wharton - Niezawinione śmierci
Reposted fromosaki osaki
18:01
4446 7dff
Reposted fromwqrw wqrw viaosaki osaki

July 04 2015

23:16
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaosaki osaki
23:12
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromosaki osaki
22:42
5251 3dbe 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viagrawklasy grawklasy
22:40
22:38
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viaosaki osaki
22:38
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viaosaki osaki
22:38
0528 2d57
Reposted fromosaki osaki

July 03 2015

15:11
4776 7443
Reposted fromkarli2 karli2 viagameofthrones gameofthrones
14:41
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
14:40
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viaosaki osaki
14:40
8068 b1cf 500
Reposted fromklaura klaura viaosaki osaki
14:40
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromosaki osaki
14:40
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaosaki osaki
14:40
Play fullscreen
Reposted fromtake-care take-care viakurz kurz

July 02 2015

12:53
7739 c9f4
Reposted fromVegelus Vegelus viaginger-gato ginger-gato

July 01 2015

20:23
4015 2c7a
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl